Intuïtie collectief


Het Intuïtie collectief is een samenwerkingsverband van een groep professionele readers en healers. Wij ontwikkelen en verzorgen activiteiten, workshops en evenementen. Dit kan plaats vinden buiten of op een eigen locatie. Maar we komen ook graag naar u toe, gewoon thuis of bij uw bedrijf.

Het Intuïtie Collectief richt zich op het gebruiken en ontdekken van je intuïtie in werk en privé. In onze activiteiten en workshops maken wij gebruik van reading en healing om tot de kern te komen wat een ieder beweegt en om te helpen dat los te laten wat dit bewegen tegenwerkt.

 

Intuïtie

Intuïtie is een begrip dat zich moeilijk in woorden laat vangen. Rationeel valt van alles in het leven snel te verklaren. Het ratio garandeert echter geen succes. Mensen als Mozart en Einstein wisten dit. Naast hun denken vertrouwden zij op hun intuïtie.

Intuïtie is een helder weten zonder beredenering. Een instrument dat je in staat stelt te communiceren met je eigen bron van informatie. Je maakt contact met je eigen weten en dat wat voor jou waar en relevant is. Ieder mens heeft deze waardevolle bron in zich waarop je kunt vertrouwen. Waar het denken gaat over begrijpen, gaat intuïtie over weten zonder belemmering van oordeel, voorwaarden, angsten, ideeën.

 

Gebruiken van intuïtie

Intuïtie kan je net zoals je verstand ontwikkelen en leren gebruiken. Je krijgt toegang tot onbewust aanwezige informatie. Het gebruiken van intuïtie stelt je in staat om de essentie te herkennen. Dat waar het op dit moment werkelijk om draait in je leven, werk, gezin, studie. Iedereen heeft hierover een eigen helder weten. Hiermee maak je eenvoudig contact door met aandacht te zijn bij jezelf en wat zich voordoet van moment tot moment.

 

Intuïtie in het dagelijks leven:

  • Helder inzicht in wie je bent, je handelen, doelen.
  • Keuzes maken die voor jou kloppen zonder denkbeelden van goed en fout en denkbeelden van anderen.
  • Persoonlijke ontwikkeling in overeenstemming met je behoeften, wensen en verlangens.
  • Met aandacht en zelfvertrouwen leven.

Voor meer informatie zie intuitiecollectief.nl. Of via Marjet Verwer 024-3730388, Wilco Boekhorst 06-41016545 en Harry Lasschuyt 06-42339586

Bij Heel je Lichaam in de Pelmolen verzorgt het Intuïtie collectief onder meer de Healing/Reading inloop avond en de Intuïtie Party’s.