Algemene voorwaarden


Na je aanmelding ontvang je een e-mail met bevestiging van inschrijving voor je les, cursus of workshop, de factuur en een verwijzing naar deze algemene voorwaarden.

Deze factuur dient binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij inschrijving binnen 7 dagen voor aanvang van de workshop of cursus dient je betaling minimaal 2 dagen voor aanvang van de workshop of cursus te worden voldaan. Als je betaling niet op tijd binnen is, kan deelname niet gegarandeerd worden.

Let op: bij annulering vindt er geen restitutie plaats. Als je niet kunt deelnemen aan een workshop of cursus is het in overleg wel mogelijk om zelf voor een passende vervanger te zorgen of om in overleg deel te nemen aan een andere cursus/workshop op een ander moment.

Bij annulering van vaste lessen meer dan 24 uur vooraf worden geen kosten in rekening gebracht, bij annulering van vaste lessen minder dan 24 uur vooraf wordt de les als gebruikte strip op de strippenkaart genoteerd. Uiteraard zijn uitzonderingen mogelijk bij echte overmacht in goed overleg.

Indien een workshop of cursus door onvoorziene omstandigheden niet kan doorgaan, wordt het inschrijfgeld volledig gerestitueerd.

Strippenkaarten zijn in beginsel altijd een jaar geldig (tenzij anders overeengekomen is), de strippenkaarten van 2020, zijn door de Corona beperkingen in 2020-2021 langer geldig en alle tot eind juli 2021.

Let op: de cursussen, lessen en workshops zijn uitdrukkelijk niet bedoeld als vervanging van medische of psychische behandelingen en/of therapieën. Raadpleeg in geval van twijfel altijd een arts!