Caroline


Caroline1

Caroline Ligtenberg

De liefde voor al wat leeft en het besef dat de natuur ons alles biedt wat we als mens nodig hebben maakt dat ik ben wie ik Ben: Geaard in de natuur, sensitief, betrokken en altijd uit op ontwikkeling: Strevend naar heelheid.

In 2010 kwam ik met Do-In Yoga in aanraking. Een bewegingsleer met een Taoïstische grondslag. Een andere manier van leren kwam in mijn leven. Niet alleen mentaal maar met mijn hele wezen. Zelf je eigen waarheid ontdekken in je lijf. Een leer gebaseerd op natuurwetten waarvoor eeuwen geleden de basis is gelegd, maar die nog altijd ruimte heeft voor een eigen persoonlijke interpretatie en ervaring. Deze opleiding heeft de basis gelegd voor het werk wat ik nu doe. Niet alleen als Do-In Yoga docent, maar ook als begeleider, coach en trainer voor mensen die de verandering willen zijn in onze samenleving.

Wil je contact opnemen?  caroline.ligtenberg@do-in-yoga.de Vanuit Nederland: +31(0)611382495 Vanuit Duitsland: +49(0)15783809192, www.carolineligtenberg.eu

Bij Heel je Lichaam verzorgt Caroline de Do-In Yoga.