Waarom je beter geen vlees kunt eten?


Verschillende mensen eten om verschillende redenen, wel of geen vlees. Het wel of niet eten van vlees is een keuze die ieder voor zichzelf maakt, om zijn eigen specifieke redenen. Hieronder staan een aantal redenen gegeven om geen vlees te eten. Deze zijn gerangschikt naar:

  • Fysieke redenen om geen vlees te eten
  • Spirituele/morele redenen om geen vlees te eten
  • Macro-economische redenen om geen vlees te eten

Fysieke redenen om geen vlees te eten

De medische wetenschap heeft erkend dat het cholesterol, de kunstmatige toevoegingen, conserveringsmiddelen en utraten die in vlees zitten, meespelen in de ontwikkeling van specifieke ziektes (vooral in het welvarende westelijke deel van de wereld) zoals hoge bloeddruk, hartklachten en – aanvallen, aderverkalking, botontkalking en jicht. De utraten die in de gewrichten worden opgeslagen zorgen voor ontstekingen. Door het verstoppen van de aderen door cholesterol en andere opgeslagen vetten neemt de bloedsomloop af en komt er minder bloed in bijvoorbeeld de hersenen. Hoge bloeddruk en geestelijke proble-men zoals seniliteit kunnen het gevolg zijn.

In de American Medical Journal staat ‘a vegetarian diet can prevent 90% of our thrombo embolic diseases (trombose) and 97% of our coronary occlusions (kransslagaderlijke dicht-slibbingen)’. Andere ziekten die geassocieerd worden met het eten van vlees zijn: beroertes, hartaanvallen, kanker, botontkalking, hoge bloeddruk, allergieën, migraine, hoofdpijn, maagzweren, slechte lichaamsgeur, winderigheid of opgeblazen gevoel, verstopping, nier-stenen, hernia, galstenen, gewrichtsontstekingen.

De meeste van deze gezondheidsrisico’s komen voort uit het runnen van de vleesindustrie als een fabriek, waarin vee slechts gezien wordt als een grondstof en opbrengst in ponden of euro’s. Tijdens hun leven worden veel van deze dieren ingeënt met verschillende antibiotica om ziekten (en dus financiële verliezen) te voorkomen. Deze antibiotica komen ook in ons lichaam door het eten van dat vlees met alle negatieve gevolgen van dien. Anderen beweren juist dat de eigen hormonen aangemaakt door het dier zelf dat in paniek naar het slachthuis vervoerd is een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van deze ziekten.

De meeste dieren eten plantaardig voedsel dat de energie van de zon en de voedingstoffen uit de bodem omzet in proteïnen. Als je vlees eet, eet je dus ‘tweede-lijn-proteïnen’ wat afkomstig is uit de tweede laag in de voedselketen. De derde (en laatste) laag eet deze tweedelijn-proteïnen weer. Veel mensen moeten er niet aan denken om dieren uit de derde laag van de voedselketen en dus carnivoren zoals gieren, honden of katten te eten.

Wees je ervan bewust dat alle energie in voedsel direct van de zon afkomstig is en dat voedsel dat dichter bij deze bron staat meer bouwstoffen heeft. We hebben de proteïnen uit vlees niet noodzakelijkerwijze nodig voor onze gezondheid en zeker niet in de hoeveelheden zoals wij hier in het westen gewend zijn.

 

Spirituele/morele redenen om geen vlees te eten

Ahimsa

Dieren staan letterlijk doodsangst uit op het moment net voor en tijdens de slachting. Er zijn mensen die beweren dat deze stresshormonen die dan door de dieren aangemaakt worden, schadelijk zijn voor onze gezondheid.

Ahimsa betekent vrij vertaald zoveel als ‘geweldloosheid of geen geweld aandoen’ en ‘eerbied voor het leven’. Het draait om ‘non-injury to our own body, to other people and creatures and our environment’. Ahimsa is Sanskriet (अहिंसा) voor het vermijden van himsa (letsel). Het wordt meestal geïnterpreteerd als het tonen van vrede en ontzag voor alle voelende wezens. Ahimsa is de kern van het jaïnisme en speelt een belangrijke rol in het boeddhisme en hindoeïsme maar werd vooral door Gandhi bekend onder westerlingen. Ahimsa is niet eenvoudig te vertalen in het Nederlands.

Geweldloosheid komt er wel dicht bij maar ahimsa is veel actiever en positiever. Het reikt verder dan het afwijzen van geweld als middel om je doel te bereiken of om conflicten op te lossen. Ahimsa beslaat alle levensterreinen en gaat er van uit dat je met geweld een conflict eigenlijk niet op kunt lossen, wel worden er nieuwe door geschapen. Geweld als middel is in die visie een ‘oplossing van de eerste orde’; die meer van hetzelfde creëert, een oplossing die het oorspronkelijke probleem in stand houdt, verergert, of de oplossing wordt zelf het probleem. Ahimsa duidt op een weg uit die negatieve spiraal. Geweldloosheid is hierbij niet meer louter een techniek, met sociale vaardigheden en inventief taalgebruik, maar onderdeel van een levenshouding, gebaseerd op gelijkwaardigheid, solidariteit, creativiteit en mededogen.

Als geweld duidt op ‘het doel heiligt de middelen’ duidt Ahimsa op ‘er is geen weg naar vrede, vrede is de weg’.

Macro-economische redenen om geen vlees te eten

Het is berekend dat we ongeveer vier tot tien keer zoveel land nodig hebben voor dierlijk proteïnen dan voor eenzelfde hoeveelheid plantaardige proteïnen. Als we minder vlees eten hebben we minder land nodig om al dat veevoer te produceren en hoeven daar bijvoorbeeld de tropische oerbossen niet voor gekapt te worden en blijft er meer zuurstof over voor ons.

Terug naar Heel je Eten