De Veda’s


De Veda’s zijn 5.000 jaar oude geschriften, die gezien worden als overleveringen van de kennis van de Hindu goden geschreven op samengebonden palmbladeren. Ze bestaan uit religieuze hymnen over God(en), spirituele filosofie, het universum, de natuur, de juiste levenswijze en genezing. Veda betekent letterlijk weten of kennis.

Er zijn 4 Veda’s:

  • Rig Veda: de ´Veda van de verzen’
  • Atharva Veda: De Veda van de Atharvan’: het weten omtrent magische formules en rituelen. De Ayur Veda (life knowledge) die over levenswijsheid en geneeskunst gaat is hier een onderdeel van
  • Sama Veda: de “ Veda van de liederen’
  • Yajur Veda: de ‘Veda van de offerspreuken’ 

Terug naar Heel je Leven