Psychologische effecten


Deze effecten moeten niet overschat, maar ook zeker niet onderschat worden. Massage is een samenwerkingsproces waarin de masseur gerichte aandacht geeft en inspeelt op de subtiele reacties van het lichaam en de gemasseerde zich bewuster wordt van zijn of haar lichaam. Wie gemasseerd wordt neemt meestal de tijd en de rust om even te ontspannen. Massage geeft minder angst en minder stress en wordt daarom ingezet als stressmanagementinstrument. Door het aanraken en de druk op de huid ontstaat een verbetering van de parasympatische activiteit van het zenuwstelsel.

Het parasympathische zenuwstelsel is het deel van het autonome zenuwstelsel dat de organen zodanig beïnvloedt dat het lichaam in een toestand van rust en herstel kan komen. Het zorgt onder andere voor een grotere productie van verteringssappen, een snellere darmbeweging, verwijding van de bloedvaten naar het spijsverteringstelsel en een snellere nierwerking. Het verlaagt onder andere de hartslag- en ademsnelheid. De zenuwen beginnen in de hersenstam, de vertakkingen lopen naar de organen. De hierboven beschreven verschillende effecten kunnen niet los van elkaar gezien worden. De effecten van massage hangen nauw met elkaar samen. Als er bijvoorbeeld minder angst en depressie is ervaar je minder pijn. Massage werkt als een zelfversterkend proces in op de vele verschillende systemen in je lichaam en geest.

Terug naar effecten van massage of terug naar Heel je Lichaam