Effecten van massage


Dat massage goed voor de gezondheid werkt is nu ook in het Westen overal bijna algemeen erkend, maar over hoe het werkt is nog vaak onduidelijkheid. Massages werken op verschillende niveaus en verschillende lichaamssystemen.

We bespreken een aantal van de effecten van massage:

Terug naar Heel je Lichaam