Reflectoire effecten van massage


In de weefsels bevinden zich receptoren (ontvangers) voor prikkelingen die boodschappen doorgeven aan het ruggenmerg of aan (delen van) de hersenen waar ze omgevormd worden tot een specifieke reactie en vervolgens teruggestuurd worden naar specifieke spieren en/of organen. De massage laat prikkels ontstaan in zenuwtakjes in de huid en spieren die deze druk registreren. Deze prikkels gaan naar het verlengde merg en vanuit hier komt het signaal van vaatverwijding. Hierdoor ontstaat in het gemasseerde gebied een betere doorbloeding. De weefsels zijn onderling verbonden via het zenuwstelsel. Een stoornis in een bepaald gebied heeft vaak een negatieve invloed op andere weefsels via de zenuwbanen.

Een gewricht dat niet goed functioneert heeft een negatieve invloed op spieren rondom het gewricht. Naast een betere doorbloeding in de huid ontstaat reflexmatige ontspanning, pijnvermindering en een beter functioneren van organen en weefsels die met dit deel van de huid in verbinding staan. Het pijnverminderend effect van massage kan ook verklaard worden vanuit het verschil in snelheid van zenuwvezels die druk registreren in de huid en zenuwvezels die pijnprikkels transporteren. Zenuwvezels die druk registreren in de huid zouden sneller prikkels naar de hersenen kunnen transporteren dan prikkels die van pijnzenuwvezels komen. Hierdoor worden de pijnprikkels uitgedoofd.

Terug naar effecten van massage of terug naar Heel je Lichaam